BERSIHKAN HARTA ANDA DENGAN TAAT MEMBAYAR ZAKAT

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS At-Taubah ayat 103) ==============================

Baca Selengkapnya